top of page
ilkon-web-banner-hakkimizda.jpg

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

İlk-On Tekstil’in hedefi; ulusal alanda öncü, uluslararası alanda rekabetçi, ülke kalkınmasına katkı sağlayarak yenilikçi ve proaktif yeni nesil dijital çağa uygun donanım ve yetkinliklere sahip, etik değerleri gözeten, müşteri odaklı bir firma olarak; çevresel değerlere karşı sorumluluğunun bilincinde, doğal kaynakların varlığını ve kalitesini tehlikeye atmadan gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmak amacıyla sürdürülebilir bir çevre ve kalite politikası yürütmektir. Bu çerçevede firmamızın Entegre Yönetim Sistemi Politikası;

 • Yüksek kalitede, yenilikçi ve farklı ürünler yaratan,

 • Müşteri memnuniyetine odaklanarak süreç ve ürünlerimizi sürekli iyileştiren,

 • Tüm faaliyetlerimizde, mevcut Entegre Yönetim Sistemlerimizin şartlarını yerine getiren,

 • Kalite ve çevre hedeflerini gözden geçirerek sürekli iyileştirme ve geliştirmeyi sağlayan,

 • Müşteri odaklı bir anlayış ile müşteri ve iş ortaklarımızın mevcut ve gelecekteki ihtiyaç ve beklentilerini anlayarak sürekli gelişim sağlayan,

 • Çalışanlarımızın gelişimini sürekli destekleyen, eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonunun yüksek tutulmasını sağlayan,

 • Çevresel etkileri azaltmaya yönelik üretim teknikleri kullanan,

 • Çevre yönetimi amaç ve hedeflerini belirleyerek gerekli çevre yönetim sistemini kuran ve sürekli iyileştirilmesini sağlayan,

 • Atık geri kazanım ve geri dönüşüm faaliyetlerini arttıran,

 • Doğal kaynakların tüketimini asgari düzeye indirmeyi amaçlayarak verimli kullanan,

 • Çevre ve insan dostu çözümlere yönelen, bu kapsamda personelin bilgilendirilmesi ve farkındalığının arttırılması için eğitimler düzenleyen,

 • Sıfır atık politikasını benimseyen ve her daim uygulayan

 

bir yaklaşımla benimsenen hedefe ulaşmaktır.


Tüm faaliyetleri yönetirken sahip olduğumuz çevre ve kalite yönetim sistemlerinde sürekli iyileştirmeyi, çevre kirliliğinin önlenmesi için gereken faaliyetleri planlayıp gerçekleştirmeyi, yürürlükte bulunan yasal ve diğer şartlara uymayı taahhüt ederiz.

bottom of page